I kommunestyre 02.02.2023 ble det fattet følgende vedtak:

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg for Gratangen kommune godkjennes.

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

 

Ofoten brann- og redningstjeneste har fra 2008 vært organisert som et interkommunalt selskap, i et samarbeid mellom kommunene Narvik og Gratangen. 

Selskapets har hovedkontor i Narvik med administrasjon og forebyggende avdeling. I tillegg har vi beredskapsavdelingen bestående av 4 stasjoner, hvorav en er døgnbemannet og 3 deltids-stasjoner. 

I Gratangen kommune har vi deltidsbrannstasjon hvor mannskapene rykker ut med tilgjengelig utstyr og mannskaper ved hendelser. 

Feie og tilsynsavgift vedtas av kommunestyret en gang i året. 

 

Mere informasjon vedr. brann og redning finner du på: 

e-mail: post@ofoten-brann.no 

Telefon : 76913570 

 

 

Søknad om fritak av feieravgift: For å søke om fritak av feieravgift, last ned skjemaet og følg instruksjonene for å sende skjemaet. 

Installasjon eller endring av ildsted: Dersom du har installert nytt ildsted må skjema her fylles ut og sendes til post@ofoten-brann.no 

Søknad om salg av fyrverkeri: Dersom du ønsker å selge fyrverkeri må skjemaet fylles ut og sendes til post@ofoten-brann.no 

Alle skjema finner du her: https://www.ofoten-brann.no/