Gratangen kommune vedtok i KS kr 50 000,- til frie kulturmidler.

Dette er midler som lag og foreninger kan søke på til ulike formål. Søknad med budsjett sendes via

https://www.regionalforvaltning.no/

 

Søknadsfrist: 01.04.24


Med vennlig hilsen
Gro Saltvik-Øvergård
Sektorleder oppvekst og kultur
Tlf: +47 94 80 90 25
E-post: gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no
Besøksadresse: Nergårdveien 2, 9470 Gratangen
Postadresse: Postboks 23, 9471 Gratangen
www.gratangen.kommune.no