Gratangen kommune har utarbeidet utkast til ulike regler og skriftspråk i forhold til ny opplæringslov som trer i kraft 01.08.24.

Skoleregler, SFO regler og permisjonsreglement har vært på høring ansatte, elevrådet (klassene), FAU og samarbeidsutvalget, og innspillende som kom inn er lagt inn i utkastet.

Vedlagt følger høringsutkast til skoleregler, SFO regler, permisjonsreglement og skriftspråk for den kommunale skolen i Gratangen kommune. 

 

Forskrift skoleregler.

Forskrift permisjon fra grunnskoleopplæringen i Gratangen kommune.

Forskrift - vedtekter SFO.

Skriftspråk ved Gratangbotn skole.

 

De ulike dokumentene vil og ligge tilgjengelig i papirform på servicetorget på kommunehuset.

Høringsfristen er 21.05.2024

Høringssvar sendes til Gratangen kommune, Postboks 23, 9471 Gratangen eller på e-post til postmottak@gratangen.kommune.no


Med vennlig hilsen
Gro Saltvik-Øvergård
Sektorleder oppvekst og kultur
Tlf: +47 94 80 90 25
E-post: gro.saltvik-overgard@gratangen.kommune.no
Besøksadresse: Nergårdveien 2, 9470 Gratangen
Postadresse: Postboks 23, 9471 Gratangen
www.gratangen.kommune.no