Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

PU-tjenesten

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Pu-tjenesten yter tiltak og tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming. Tilbudet omfatter alt fra heldøgnstjeneste  til lettere miljøtjenester for andre. De mest ressurskrevende brukerne får sine tjenester med utgangspunkt i egen bolig.
 
  • Tjenesten er lovpålagt å gi hjelp til psykisk utviklingshemmede og/ eller fysisk funksjonshemmede i egen bolig
  • Tjenesten er lovpålagt å gi avlastning for barn med utviklingshemming, funksjonshemming eller andre vansker
·         Avlastning for barn
·         Med stort pleiebehov
·         Med utfordrende atferd
·         Privat avlastning
 
  • Tjenesten har lovpålagt ansvar for miljøterapi og støttekontakter for voksne og barn med utviklingshemming eller annen funksjonshemming.
·         Miljøterapeutiske tjenester i og utenfor bolig
·         Støttekontakt
·         Personlig brukerstyrt assistent

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

PU-tjenesten er organisert som en egen enhet, med kontorer i Vikarselvveien Bofellesskap. PU-tjenesten er en del av en helhet i det totale pleie- og omsorgstilbudet.
aaa

Lover og forskrifter

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:PU-tjenesten
Telefon:77021584
Postadresse:Årstein 9470 GRATANGEN
Besøksadresse:Årstein 9470 GRATANGEN
Åpningstid:08.00 - 15.45

Kontaktpersoner

Navn:Wenche Ingvaldsen
Tittel:Boveileder Vikarselvveien bofellesskap
Telefon:77021584
Epost:wenche.ingvaldsen@gratangen.kommune.no
Navn:Trine Mo Sandnes
Tittel:Enhetsleder
Telefon:77021584
Epost:TrineMo.Sandnes@gratangen.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig fra2011-03-14
Gyldig til2018-01-15